vergaderdata            video verslagen

Welkom op de website van Wijkplatform Overvecht

img/Logo_with-margin-w1200-3600.jpg

Ga direct naar:
vergaderdata, persberichten en verslagen      video verslagen door U-in-de-Wijk      Lid worden van het Wijkplatform Overvecht
Vaccinatiebereidheid in Overvecht      Veiligheid en crimialiteit in Overvecht      Corona in overvecht      Omgevingsprogramma en het Wijkakkoord voor Overvecht      Mobiliteit en verkeer      Talent in de Wijk      Over het Wijkplatform      Lijst van losse documenten (PDF)      De zilveren Watertoren

Dialoogavond over de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) en het Plan Einstein woensdag 30 juni 2021

Let op: de datum is gewijzigd in verband met het EK-voetbaltoernooi.

Hoe moet het verder met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)? De verschillende plannen die er geweest zijn om deze weg - die voor Overvecht van groot belang is - op te waarderen blijken niet haalbaar. Er wordt nu gezocht naar creatieve oplossingen. Wat vinden de bewoners?

Het tweede onderwerp deze avond is het Plan Einsteinkwartier dat het Wijkplatform en het Bewoners Platform Overvecht hebben gepresenteerd aan de gemeente. Zie 2021-03-09_Inspraak_RSU_2040_Wijkplatform_Overvecht_en_Bewonersplatform_Overvecht.pdf pagina 4 en 5.

Dit concept bevat ideeën voor het vergroten van de wijkeconomie, de toegankelijkheid via de NRU, de leefbaarheid van de wijk met cultuur en andere voorzieningen. Het kan een nieuw centrum gaan vormen voor Overvecht en zelfs voor de stad Utrecht.

Praat je mee?

Lees alvast het nieuws van RTV-Utrecht , AD-UN , Stadsblad en de Gemeente over de ontwikkelngen rond de NRU.

Deelnemen aan de digitale dialoogavond gaat via ZOOM. Meld je tijdig aan per email op e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl , dan ontvang je de link naar ZOOM.

Datum: woensdag 30 juni 2021.

Tijd: 20:00-22:00, inloggen vanaf 19:45.

Locatie: ZOOM online.

Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-2243 9186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Agenda

20:00 Opening

20:05 Toelichting van de stand van zaken van de NRU door Adriaan van Doorn, Projectmanager NRU Gemeente Utrecht

20:10 Vragen aan Adriaan van Doorn

20:20 Toelichting onderzoek naar mogelijkheden voor de NRU door Gerard Broekstra, Projectmanager Royal Haskoning DHV

20:30 Vragen en discussie

21:00 Presentatie Plan Einsteinkwartier:
    - Verband met Mobiliteitsplan 2040, Ruimtelijke Strategie 2040 en NRU
    - Bewoners en participatie
    - Plan Einsteinkwartier door en voor Overvechters

21:25 Vragen en discussie over Plan Einsteinkwartier

22:00 Sluiting

Lees hier de uitgebrede agenda als PDF .

Naar boven

Dialoogbijeenkomst vaccinatie en Overvechters maandag 17 mei 2021

Het coronavaccin: laat jij je vaccineren?

Veel mensen in Nederland laten zich vaccineren tegen corona. In de wijk Overvecht is dit een stuk lager. Slechts 50% van de bewoners laat zich hier vaccineren. Dit is een zorgelijke situatie. Niet vaccineren is een risico voor de gezondheid van mensen. Waarom laten weinig mensen zich vaccineren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren?

Het Wijkplatform Overvecht gaat graag met bewoners in gesprek over de vaccinatiebereidheid in de wijk. Op onze dialoogavond willen wij graag met u in gesprek over wat er nodig is om meer mensen bereid te krijgen om zich te laten vaccineren. Overvechtse artsen, mensen van de GGD Utrecht en van welzijnsstichting DOCK zijn aanwezig om meer te vertellen over de vaccins, de vaccinatiebereidheid en de risico's. Uiteraard zijn zij ook aanwezig om belangrijke vragen van bewoners te beantwoorden.
img/vaccinatie_Nederlands.jpg img/vaccinatie_Turks.jpg img/vaccinatie_Arabisch.jpg
Download de uitnodiging of klik een van flyers aan.

Datum: Maandag 17 mei 2021     Tijd: 19:45 - 22:00 uur     Locatie: ZOOM

Agenda dialoogbijeenkomst Vaccinatiebereidheid in Overvecht
Vanaf 19:45 uur kunt u inloggen op Zoom met de link die u ontvangen heeft.
20:00 Opening door Els Wegdam
20:05 Huisarts Nikki Makkes - voorzitter Overvecht Gezond en huisarts De relatie tussen patiënt en huisarts.
20:15 Meriem Khairoun - Nefroloog in opleiding UMCU De rol van de instellingen in Overvecht bij verhogen vaccinatiebereidheid.
20:25 Putri Hintaran - Arts Infectieziektebestrijding GGDU Risico's van corona bij niet-vaccineren en de rol van de GGDU.
20:35 Saskia Bonis - Manager Dock Inzet van netwerken bij vergroten vaccinatiebereidheid en de rol van Dock.
20:45 Uiteen in vier breakoutrooms
    1. Vragen aan de GGDU o.l.v. Putri Hintaran
    2. Kweken van vertrouwen van bewoners in het vaccinatieprogramma o.l.v. Bouchra Dibi - Adviseur en onderzoeker krachtwijken
    3. De rol van de instellingen in Overvecht bij verhogen vaccinatiebereidheid o.l.v. Meriem Khairoun
    4. Bereikbaarheid bewoners in Overvecht vergroten o.l.v. Michael von Bönninghausen - organisatieadviseur
21:30 Terugkoppeling uit de 4 breakoutrooms
21:40 Plenaire discussie en conclusies
21:50 Afsluiting
22:00 End meeting

Lees hier de uitgebrede agenda als PDF .

Lees hier het verslag of bekijk de rapportage door U-in-de-Wijk https://www.youtube.com/watch?v=wFP9Vj3-Fyg .
Naar boven

Wordt ook lid van het Wijkplatform Overvecht

Het Wijkplatform Overvecht is een vereniging die als doel heeft het verbinden van bewoners, buurtgroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijk Overvecht. Het Wijkplatform behartigt belangen van bewoners waar mogelijk.

Bewoners en ondernemers kunnen lid worden van de vereniging. Naast de dialoogavonden zijn er ledenvergaderingen, waarin de leden zeggenschap hebben over het beleid van het Wijkplatform.

Een wijkplatformlid draagt bij aan de taak van het wijkplatform. Dat is het verbinden van bewoners, gemeente, bedrijven en instellingen en maakt daarbij gebruik van eigen netwerk.

Lees meer over het lidmaatschap van het wijkplatform in Vacature lid wijkplatform (PDF).


Naar boven

Dialoogbijeenkomst over veiligheid en criminaliteit in Overvecht op maandag 29 maart 2021

Wat wordt er aan gedaan? Wat is er nodig? Met als speciale gast burgemeester Dijksma!

Regelmatig is Overvecht in het nieuws vanwege onveilige situaties of criminele activiteiten in de wijk. Bewoners worden daarnaast regelmatig opgeschrikt door het geluid van sirenes. Veel bewoners wonen met plezier in de wijk, maar ook veel bewoners voelen zich regelmatig onveilig in de wijk. Met name ondermijnende criminaliteit is een belangrijke vorm van criminaliteit. Voor onze burgemeester, Sharon Dijksma, zijn veiligheid en criminaliteit belangrijke thema's. Op 29 maart ging ze met ons, de veiligheidsadviseurs van het wijkbureau en de ondermijningsexpert van de politie in gesprek over veiligheid en criminaliteit.

Jongerenorganisatie Utrecht (JoU) gaf ons tips en trucs hoe in gesprek te gaan met overlastgevende jongeren.

Wijkagent Monique de With gaf een toelichting op de taken van de wijkagenten in de wijk.

Lees het verslag als PDF en bekijk de reportage dor U-in-de-Wijk https://www.youtube.com/watch?v=OuW74GPOLt0 .

Lees hier de uitgebrede agenda als PDF .


Naar boven

CORONA IN OVERVECHT

Op 8 maart 2021 hield het Wijkplatform een ingelaste dialoogbijeenkomst over Corona in Overvecht.

Waarom heeft Overvecht zijn eigen teststraat? Is het aantal besmettingen in Overvecht hoger dan in de rest van de stad? Wil je er mee over weten?
Volksgezondheid, GGD, Buurtteams Sociaal en DOCK waren aanwezig om er over te vertellen en vragen te beantwoorden. Er was ook een Turkse en een Marokkaanse vertaler aanwezig die vragen kon vertalen. Onderwerpen waren o.a. aantallen besmettingen, verloop van de epidemie, medische aspecten, impact voor de bewoners.

Download de drietalige uitnodiging

Lees het verslag als PDF of de Arabische , Turkse of Nederlandse samenvatting van het verslag
Wijkplatform Overvecht korona bilgilendirmesi
.


Agenda
19:45 Inloggen
20:00 Opening
20:10 Volksgezondheid en Epidemiologie
20:30 GGD Regio Utrecht
20:40 Buurtteams Sociaal
20:50 DOCK
21:10 Discussie en dialoog
21:50 Sluiting
Download hier de uitgebreide agenda als PDF .


Naar boven

Dialoogavond over het Omgevingsprogramma en het Wijkakkoord voor Overvecht

Op maandag 8 februari 2021 kwam het Omgevingsprogramma Overvecht en het Wijkakkoord Overvecht aan de orde.
De komende jaren gaat Overvecht op de schop. Het zogenaamde Omgevingsprogramma, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 , het Mobiliteitsprogramma 2040 en de Parkeervisie zijn plannen die een grote invloed zullen hebben op hoe Overvecht er in 2040 uit zal zien. De plannen hebben ook effect op de inwoners van Overvecht. Zij zijn immers degenen die een groot deel van hun leven in de wijk doorbrengen. Het door inwoners meepraten over deze plannen is dus belangrijk!

Wat betekenen al deze plannen voor de wijk? Hoe worden inwoners van Overvecht geïnformeerd over de plannen? En op welke manier hebben zij invloed op de uitvoering van de plannen? Op 8 februari worden deze belangrijke vragen behandeld tijdens een digitale bijeenkomst van het wijkplatform. Wijkwethouder Kees Diepeveen , medewerkers van de gemeente en medewerkers van De Werkplaats Overvecht zijn aanwezig om een toelichting te geven op de plannen en om vragen van bewoners te beantwoorden.

Ongeveer 85 bewoners en professionals namen aan de digitale dialoogavond deel.
Lees hier het verslag.

Zie ook de Raadsbrief van 13 november over het Wijkakkoord en het Omgevingsprogramma Overvecht
en de Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsprogramma Overvecht van de gemeente
en ten slotte de toelichting van Dick Boeve Wat is het Wijkakkoord Ruimtelijk Overvecht?

Wanneer?
maandag 8 februari 2021

Agenda

20:00 Opening door Kees Diepeveen
20:10 Toelichting op Omgevingsprogramma en andere plannen
20:20 Toelichting op 8 buurten van Overvecht in het Omgevingsprogramma
20:35 Participatie en communicatie over de plannen
20:45 De relatie tussen Omgevingsprogramma en plannen van De Werkplaats
21:05 Vragen aan aanwezigen: Wat mist er in de plannen?
21:35 Nabeschouwing door Kees Diepeveen
21:50 Sluiting

Lees hier de complete agenda als pdf.

Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-2243 9186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Naar boven

Komt het goed met mobiliteit en verkeer in de wijk?

Dialoogavond dinsdag 15 december 2020 via zoom.

De prijswinnaars Bureau BVA met Asfaltbreuk en het bewonersplan Burezina vertelden wat er gebeurde met hun prijs "30 km goed idee". De programmamanager Verkeersveiligheid Martijn Dijkhof licht de invoering van 30 km zones in onze wijk toe.
En het Mobiliteitsplan2040 voor Utrecht werd besproken. Het verkeer in de groeiende binnenstad wordt autoluwer en er komt meer verkeer op onze rondweg, de Franciscusdreef en de Einsteindreef. Terwijl de plannen om de NRU aan te pakken en van de rotondes ondergrondse verkeerspleinen te maken wegens onbetaalbaarheid terzijde geschoven zijn.
De Brailledreef wordt een stadsboulevard.
Er komen meer woningen bij het station Overvecht en om het Centraal Station te ontlasten wordt Overvecht een station waar ook de intercity treinen gaan stoppen.
En komt er een trambaan in Overvecht?
Lees hier de samenvatting van het mobiliteitsplan.
Lees hier de zienswijze op het concept Mobiliteitsplan 2040 en concept Parkeervisie die Wijkplatform Overvecht en Bewonersplatform Overvecht bij de Gemeente hebben ingediend.

Lees hier de complete agenda als pdf.
Lees hier het verslag van de avond met de antwoorden op de vragen uit de chat.

In 2021 zullen de dialoogavonden op de maandagen gehouden worden. In het begin van 2021 zal een dialoogavond over wijkeconomie georganiseerd worden.

Voor meer informatie: Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-2243 9186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij ons aansluiten!

Naar boven

Project netwerk Overvecht: Zoek het talent in de wijk

img/20200527_flyer_talent_in_de_wijk_v2.jpg Eén van de belangrijke punten in het actieprogramma Samen Stad Maken is dat de gemeente met de wijkplatforms beogen een netwerkorganisatie te introduceren die de verbinding legt tussen buurtorganisaties en de gemeente.

Daarvoor is contact gezocht met onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth, dat de wijk Overvecht goed kent. Zij hebben verschillende succesvolle wijkraadplegingen voor de wijkraad uitgevoerd en zijn bovendien gespecialiseerd in onderzoek onder mensen met een migratieachtergrond. Zij beschikken over een etnopanel waarmee gebleken is dat zij de bevolking van Overvecht goed bereiken. Zij gebruiken ook methodes die in Overvecht aanspreken, waarin sprake is van een persoonlijke benadering.

Doel
Het doel is het vestigen van een netwerk in de wijk dat bijdraagt aan de participatiedoelstellingen van Samen Stad Maken en daarbij samenwerken met bestaande netwerkorganisaties in de wijk. Het wordt een zoektocht naar het talent in de wijk. Dit netwerk van talent zal bijdragen aan het Wijkplatform en zodoende aan het wijkbureau c.q. de gemeente Utrecht.

Dit netwerk wordt ingezet om inzicht te krijgen in de knelpunten en succesfactoren rondom participatie in Overvecht en deze aan te kaarten bij de gemeente zodat het participatiebeleid verbreed en verdiept kan worden. Samenwerking met het wijkbureau is een belangrijke voorwaarde.

Sleutelfiguren en sneeuwbalmethode
Gezocht wordt naar bewoners die veel invloed hebben in de wijk en/of veel mensen kennen, sleutelfiguren, die niet tot de usual suspects gerekend worden. Dit zal gebeuren in het bestaande netwerk van de wijkraad met de samenwerkende partijen in de wijk. Er zal een website voor geopend worden, er zullen promotiefilmpjes gemaakt worden en social media worden ingezet. Zo worden in eerste instantie 10 personen in de wijk geselecteerd, die door Labyrinth getraind worden om elk 5 bewoners te vinden die zich willen inzetten voor het netwerk. Deze sleutelfiguren verlenen toegang tot de groepen maar spelen ook een cruciale rol in het verkrijgen van data. Belangrijk subdoel is dat deze sleutelfiguren eigenaarschap ervaren binnen het onderzoek en de thema's die worden aangesneden. Het onderzoek richt dan ook specifiek op de thema's die relevant zijn voor de wijk en ook zodanig worden beoordeeld door bewoners en andere wijkactoren.

Bekijk voor meer informatie het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=f9xkVxL2l0k
of lees de bijlage Zoek het talent in de wijk PDF .

Hartelijke groet,
Els Wegdam, voorzitter
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkplatformovervecht.nl

Naar boven

Wijkraad Overvecht gaat door als verbindend wijkplatform

De gemeenteraad besloot tot nieuwe vormen van participatie in Utrecht.
Verbindende platforms komen in de plaats van de wijkraden.
Inmiddels is het Wijkplatform Overvecht een vereniging. Het voordeel is dat de leden zeggenschap hebben over het beleid dat door het Wijkplatform gevoerd wordt, over de uitgaven van het budget en over wie er in het bestuur zit. Het huidige bestuur bestaat uit Els Wegdam, Wilhelmien Giessen, Harm Schoonhoven en Mustafa Erdogan.

Als vereniging wordt het aantrekkelijker om mee te doen en mee te praten over wat belangrijk is voor de wijk. En dat meedoen kan op elk gebied. Wil je bv. dat er meer in je eigen buurt gebeurt?
Dat kan! Wil je meedoen? Mail dan naar info@wijkplatformovervecht.nl . Bellen of appen naar 06 2243 9186 kan ook!

De ledenlijst van het wijkplatform kunt u      HIER      vinden.

Naar boven
Persberichten, verslagen en de
data van komende bijeenkomsten en onderwerpen, voorzover vastgesteld, kunt u      HIER      lezen.

Overige documenten en links met betrekking tot eerdere dialoogbijeenkomsten staan hieronder.
Document of Link Download
NRU-plan-B-Stadsblad-2021-06-02 PDF
NRU-RTV Utrecht 2021-05-21 PDF
NRU DROOM-AD UN 2021-05-28 PDF
2021-03-09 Inspraak RSU 2040 Wijkplatform Overvecht en Bewonersplatform Overvecht PDF
Vacature lid wijkplatform mei 2021 PDF
Nederlandse Samenvatting Dialoogbijeenkomst Corona Wijkplatform Overvecht 2021-03-08 PDF
Turkse Samenvatting Dialoogbijeenkomst Corona Wijkplatform Overvecht 2021-03-08 PDF
Arabische Samenvatting Dialoogbijeenkomst Corona Wijkplatform Overvecht 2021-03-08 PDF
2020-11-13 Raadsbrief Wijkakkoord en Omgevingsprogramma Overvecht PDF
aankondiging participatie omgevingsprogramma-maart-2021 PDF
2021-02-22 Wat is het Wijkakkoord Ruimtelijk Overvecht terugkoppeling wijkdialoog 8.2.2021 PDF
2021-01-31 Inspraak Mobiliteitsplan 2040 van Wijkplatform Overvecht en Bewonersplatform Overvecht PDF
2020-samenvatting-mobiliteitsplan-2040-gemeente-utrecht PDF
Zilveren Watertoren Wijkraad Overvecht 2020-11-23 PDF
Raadsbrief Wijkakkoord en Omgevingsprogramma Overvecht 2020-11-13 PDF
2020-09-02 presentatie overvecht Puck Gras Focus PDF
2020-09-02 Sociaal renoveren voor dialoogbijeenkomst wijkplatform Overvecht PDF
2020-09-02 presentatie Samen voor Overvecht Wijkplatform MvdBerg PDF
2020-11-17-toekomst en talent dialoogavond voor jongeren wijkplatform Overvecht PDF
2020-04-voortgangsrapportage-samen-voor-overvecht PDF
2020-04-Resultaten-wijkaanpak-Samen-voor-Overvecht-voorjaar-2020 PDF
Indicatoren Samen voor Overvecht nov. 2019 PDF
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/utrecht-aardgasvrij/overvecht-noord-aardgasvrij/
Project zoek het talent in de wijk 29.4.2020 PDF
Groene Lint - bijdrage bewonersbijeenkomst 26 mei PDF
2020-05-26 Presentatie Werkplaats Overvecht Wijkplatform Def PDF
2020-05-19 Werkplaats Overvecht Startproduct buurtprofielen PDF
2020-05-19 Werkplaats Overvecht Startproduct ontwikkelstrategie PDF
2020-05-26 Omgevingsprogramma Overvecht toel Wijkplatform PDF
2020-07-25 Reactie Wijkplatform op Startproducten De Werkplaats PDF
handleiding Zoom wijkplatform PDF


De website van de Wijkraad Overvecht, de voorloper van het Wijkplatform kunt u HIER nog raadplegen.

Een overzicht van de adviezen die de Wijkraad Overvecht in 2015 , 2016 , 2017 , 2018 en 2019 heeft uitgebracht aan B&W en de reacties van de gemeente daarop vindt u      HIER      .

Het jaarverslag 2019 van de wijkraad Overvecht kunt u      HIER      lezen.
Naar boven

De Zilveren Watertoren

img/watertoren-DSC_5480-t-1.94-cropped.jpg De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden.
Een van de doelstellingen van de wijkraad en het wijkplatform is het vormen van 'oren en ogen' van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig.
Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.
Versie 2021-06-19.