Welkom op de website van Wijkplatform Overvecht

img/logo-wijkplatform.jpg

Dialoogavond over het omgevingsprogramma en het wijkakkoord voor Overvecht

Op maandag 8 februari 2021 - onze volgende dialoogavond - zal het omgevingsprogramma Overvecht (met ook het wijkakkoord) aan de orde komen.

Er wordt bij de gemeente nu gewerkt aan een omgevingsprogramma voor Overvecht, dat o.a. het kader zal vormen voor de plannen van De Werkplaats en waarin verder gekeken wordt naar knelpunten en oplossingen in de wijk.

Momenteel wordt er van de wijk per buurt een analyse gemaakt van inwoners en omstandigheden in de buurt, die het uitgangspunt zullen worden voor participatie door bewoners. Met name de participatie van bewoners hierin wordt nog best een zorgpunt voor de wijk.

De Raadsbrief van 13 november hierover geeft al wat aanknopingspunten.

Komt het goed met mobiliteit en verkeer in de wijk?

Dialoogavond dinsdag 15 december 2020 via zoom.

De prijswinnaars Bureau BVA met Asfaltbreuk en het bewonersplan Burezina vertelden wat er gebeurde met hun prijs "30 km goed idee". De programmamanager Verkeersveiligheid Martijn Dijkhof licht de invoering van 30 km zones in onze wijk toe.
En het Mobiliteitsplan2040 voor Utrecht werd besproken. Het verkeer in de groeiende binnenstad wordt autoluwer en er komt meer verkeer op onze rondweg, de Franciscusdreef en de Einsteindreef. Terwijl de plannen om de NRU aan te pakken en van de rotondes ondergrondse verkeerspleinen te maken wegens onbetaalbaarheid terzijde geschoven zijn.
De Brailledreef wordt een stadsboulevard.
Er komen meer woningen bij het station Overvecht en om het Centraal Station te ontlasten wordt Overvecht een station waar ook de intercity treinen gaan stoppen.
En komt er een trambaan in Overvecht?
Lees hier hier de samenvatting van het mobiliteitsplan.

Lees hier de complete agenda als pdf.
Lees hier het verslag van de avond met de antwoorden op de vragen uit de chat.

In 2021 zullen de dialoogavonden op de maandagen gehouden worden. In het begin van 2021 zal een dialoogavond over wijkeconomie georganiseerd worden.

Voor meer informatie: Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-154 21 983 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij ons aansluiten!

Terugblik op de dialoogavond met en voor jongeren

Dialoogavond Wijkplatform Overvecht met jongeren en betrokkenen
Datum: dinsdag 17 november 2020 Locatie: ZOOM online

Jongeren, krijgen jullie de kans om je uit te spreken over wat jullie nodig hebben in de wijk om aan jullie toekomst en talent te werken?
Wat is er voor jullie en wat missen jullie in Overvecht? Wat kom je tegen in je zoektocht naar de toekomst?
Daar ging de dialoogavond* van het Wijkplatform Overvecht op 17 november 2020 over.
Wie ontmoetten we daar?

•     JoU - Jongerenwerk Utrecht
•     Redouan el Yakoubi - stichting Durf te Dromen
•     BOKS Jongeren Cultuurhuis
•     Trajectum en Pouwer College
•     Artikel 1 Midden Nederland
•     Project O - Missie 030 (Maatschappelijke Dienst Tijd)
•     De Beroepentuin
•     MGT Jongeren Federatie
•     All One - The Caravan Crew
•     Stichting Asha - stages voor MBO- en HBO-studenten
•     DOK030 - begeleiding bij zelfstandig ondernemerschap

*Bij een dialoogavond gaan bewoners van Overvecht en betrokken organisaties/professionals samen in gesprek rondom een thema.

Breakoutrooms
    1. Muziek, creativiteit en vrije tijd
    2. Werk/ondernemen en loopbaanoriëntatie/loopbaanbegeleiding
    3. Religie en verbinding
    4. Politiek en belangenbehartiging
    5. Sport en beweging

Bekijk de reportage die U-in-de-Wijk Overvecht maakte van deze bijeenkomst op
https://www.youtube.com/watch?v=A6KjCvvx4-E

Het verslag kunt u hier lezen.

Project netwerk Overvecht: Zoek het talent in de wijk

img/20200527_flyer_talent_in_de_wijk_v2.jpg        Meedoen, meepraten en meedenken!
Vul de vragenlijst Talent in de Wijk in. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
doemeeovervecht.nl of bel of app naar ☎ 06 - 1542 1983.

Eén van de belangrijke punten in het actieprogramma Samen Stad Maken is dat de gemeente met de wijkplatforms beogen een netwerkorganisatie te introduceren die de verbinding legt tussen buurtorganisaties en de gemeente.

Daarvoor is contact gezocht met onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth, dat de wijk Overvecht goed kent. Zij hebben verschillende succesvolle wijkraadplegingen voor de wijkraad uitgevoerd en zijn bovendien gespecialiseerd in onderzoek onder mensen met een migratieachtergrond. Zij beschikken over een etnopanel waarmee gebleken is dat zij de bevolking van Overvecht goed bereiken. Zij gebruiken ook methodes die in Overvecht aanspreken, waarin sprake is van een persoonlijke benadering.

Doel
Het doel is het vestigen van een netwerk in de wijk dat bijdraagt aan de participatiedoelstellingen van Samen Stad Maken en daarbij samenwerken met bestaande netwerkorganisaties in de wijk. Het wordt een zoektocht naar het talent in de wijk. Dit netwerk van talent zal bijdragen aan het Wijkplatform en zodoende aan het wijkbureau c.q. de gemeente Utrecht.

Dit netwerk wordt ingezet om inzicht te krijgen in de knelpunten en succesfactoren rondom participatie in Overvecht en deze aan te kaarten bij de gemeente zodat het participatiebeleid verbreed en verdiept kan worden. Samenwerking met het wijkbureau is een belangrijke voorwaarde.

Sleutelfiguren en sneeuwbalmethode
Gezocht wordt naar bewoners die veel invloed hebben in de wijk en/of veel mensen kennen, sleutelfiguren, die niet tot de usual suspects gerekend worden. Dit zal gebeuren in het bestaande netwerk van de wijkraad met de samenwerkende partijen in de wijk. Er zal een website voor geopend worden, er zullen promotiefilmpjes gemaakt worden en social media worden ingezet. Zo worden in eerste instantie 10 personen in de wijk geselecteerd, die door Labyrinth getraind worden om elk 5 bewoners te vinden die zich willen inzetten voor het netwerk. Deze sleutelfiguren verlenen toegang tot de groepen maar spelen ook een cruciale rol in het verkrijgen van data. Belangrijk subdoel is dat deze sleutelfiguren eigenaarschap ervaren binnen het onderzoek en de thema's die worden aangesneden. Het onderzoek richt dan ook specifiek op de thema's die relevant zijn voor de wijk en ook zodanig worden beoordeeld door bewoners en andere wijkactoren.

Bekijk voor meer informatie het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=f9xkVxL2l0k
of lees de bijlage Zoek het talent in de wijk PDF .

Hartelijke groet,
Els Wegdam, voorzitter
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkplatformovervecht.nl

Wijkraad Overvecht gaat door als verbindend wijkplatform

De gemeenteraad besloot tot nieuwe vormen van participatie in Utrecht.
Verbindende platforms komen in de plaats van de wijkraden.
Inmiddels is het Wijkplatform Overvecht een vereniging. Het voordeel is dat de leden zeggenschap hebben over het beleid dat door het Wijkplatform gevoerd wordt, over de uitgaven van het budget en over wie er in het bestuur zit. Het huidige bestuur bestaat uit Els Wegdam, Peter Hulshof, Harm Schoonhoven en Wilhelmien Giessen.

Als vereniging wordt het aantrekkelijker om mee te doen en mee te praten over wat belangrijk is voor de wijk. En dat meedoen kan op elk gebied. Wil je bv. dat er meer in je eigen buurt gebeurt?
Dat kan! Wil je meedoen? Mail dan naar info@wijkplatformovervecht.nl . Bellen of appen naar 06-1542 1983 kan ook!

De ledenlijst van het wijkplatform kunt u      HIER      vinden.

Persberichten, verslagen en de
data van komende bijeenkomsten en onderwerpen, voorzover vastgesteld, kunt u      HIER      lezen.

Overige documenten en links met betrekking tot eerdere dialoogbijeenkomsten staan hieronder.
Document of Link Download
handleiding Zoom wijkplatform PDF
2020-07-25 Reactie Wijkplatform op Startproducten De Werkplaats PDF
2020-05-26 Omgevingsprogramma Overvecht toel Wijkplatform PDF
2020-05-19 Werkplaats Overvecht Startproduct ontwikkelstrategie PDF
2020-05-19 Werkplaats Overvecht Startproduct buurtprofielen PDF
2020-05-26 Presentatie Werkplaats Overvecht Wijkplatform Def PDF
Groene Lint - bijdrage bewonersbijeenkomst 26 mei PDF
Project zoek het talent in de wijk 29.4.2020 PDF
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/utrecht-aardgasvrij/overvecht-noord-aardgasvrij/
Indicatoren Samen voor Overvecht nov. 2019 PDF
2020-04-Resultaten-wijkaanpak-Samen-voor-Overvecht-voorjaar-2020 PDF
2020-04-voortgangsrapportage-samen-voor-overvecht PDF
2020-11-17-toekomst en talent dialoogavond voor jongeren wijkplatform Overvecht PDF
2020-09-02 presentatie Samen voor Overvecht Wijkplatform MvdBerg PDF
2020-09-02 Sociaal renoveren voor dialoogbijeenkomst wijkplatform Overvecht PDF
2020-09-02 presentatie overvecht Puck Gras Focus PDF
Raadsbrief Wijkakkoord en Omgevingsprogramma Overvecht 2020-11-13 PDF
Zilveren Watertoren Wijkraad Overvecht 2020-11-23 PDF
2020-samenvatting-mobiliteitsplan-2040-gemeente-utrecht PDF
2020-11-13 Raadsbrief Wijkakkoord en Omgevingsprogramma Overvecht PDF


De website van de Wijkraad Overvecht, de voorloper van het Wijkplatform kunt u HIER nog raadplegen.

Een overzicht van de adviezen die de Wijkraad Overvecht in 2015 , 2016 , 2017 , 2018 en 2019 heeft uitgebracht aan B&W en de reacties van de gemeente daarop vindt u      HIER      .

Het jaarverslag 2019 van de wijkraad Overvecht kunt u      HIER      lezen.

De Zilveren Watertoren

img/watertoren-DSC_5480-t-1.94-cropped.jpg De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden.
Een van de doelstellingen van de wijkraad en het wijkplatform is het vormen van 'oren en ogen' van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig.
Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.
Versie 2021-01-06.