Welkom op de website van Wijkplatform Overvecht

img/flyer-dialoogavond_voor_jongeren-2020-11-17-over4.jpg img/logo-wijkplatform.jpg

Komende dialoogavonden

Er zullen door het Wijkplatform dit jaar nog twee dialoogavonden georganiseerd worden.
Op dinsdag 17 november 2020 Toekomst en talent, dialoog met jongeren en op dinsdag 15 december 2020 Prijsvraag verkeersveiligheid, advies 30km zones en het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente.

In 2021 zullen de dialoogavonden op de maandagen gehouden worden. In het begin van 2021 zal een dialoogavond over wijkeconomie georganiseerd worden.

Toekomst en Talent Dialoogavond met jongeren en betrokkenen

Dialoogavond Wijkplatform Overvecht met jongeren en betrokkenen
Datum: dinsdag 17 november 2020
Locatie: ZOOM online

Er is genoeg over jullie gepraat, wij willen er voor zorgen dat er mét jullie gepraat wordt! Doe je mee?
Jongeren, krijgen jullie de kans om je uit te spreken over wat jullie nodig hebben in de wijk om aan jullie toekomst en talent te werken?
Wat is er voor jullie en wat missen jullie in Overvecht? Wat kom je tegen in je zoektocht naar de toekomst?
Daar gaat de dialoogavond* van het Wijkplatform Overvecht op 17 november 2020 over.
Jongeren, jullie worden vooral uitgenodigd om in te loggen op deze Zoom-bijeenkomst en je stem te laten horen over wat je nodig hebt om te werken aan je talent en toekomst.

Meld je aan via de mail: info@wijkplatformovervecht.nl of WhatsApp: ☎ 06-15421983 en ontvang de ZOOM-link en kun je je direct aanmelden voor de 5 spannende outbreakrooms.

De bewoners en professionals die mee willen praten zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom!

Wie ontmoeten we daar?

•     JoU - Jongerenwerk Utrecht
•     Redouan el Yakoubi - stichting Durf te Dromen
•     BOKS Jongeren Cultuurhuis
•     Trajectum en Pouwer College
•     Artikel 1 Midden Nederland
•     Project O - Missie 030 (Maatschappelijke Dienst Tijd)
•     De Beroepentuin
•     MGT Jongeren Federatie
•     All One - The Caravan Crew
•     Stichting Asha - stages voor MBO- en HBO-studenten
•     DOK030 - begeleiding bij zelfstandig ondernemerschap

*Bij een dialoogavond gaan bewoners van Overvecht en betrokken organisaties/professionals samen in gesprek rondom een thema.

Agenda
20:00 Opening
20:10 Presentatie organisaties voor jongeren in de wijk
20:30 Breakoutrooms
    1. Muziek, creativiteit en vrije tijd
    2. Werk/ondernemen en loopbaanoriëntatie/loopbaanbegeleiding
    3. Religie en verbinding
    4. Politiek en belangenbehartiging
    5. Sport en beweging
21:00 Terugkoppeling uit de breakoutrooms en dialoog
21:50 Conclusies en vervolgafspraken
22:00 End meeting

De agenda kun je hier nalezen.

Voor meer informatie: Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-154 21 983 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij ons aansluiten!

Project netwerk Overvecht: Zoek het talent in de wijk

img/20200527_flyer_talent_in_de_wijk_v2.jpg        Meedoen, meepraten en meedenken!
Vul de vragenlijst Talent in de Wijk in. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
doemeeovervecht.nl of bel of app naar ☎ 06 - 1542 1983.

Eén van de belangrijke punten in het actieprogramma Samen Stad Maken is dat de gemeente met de wijkplatforms beogen een netwerkorganisatie te introduceren die de verbinding legt tussen buurtorganisaties en de gemeente.

Daarvoor is contact gezocht met onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth, dat de wijk Overvecht goed kent. Zij hebben verschillende succesvolle wijkraadplegingen voor de wijkraad uitgevoerd en zijn bovendien gespecialiseerd in onderzoek onder mensen met een migratieachtergrond. Zij beschikken over een etnopanel waarmee gebleken is dat zij de bevolking van Overvecht goed bereiken. Zij gebruiken ook methodes die in Overvecht aanspreken, waarin sprake is van een persoonlijke benadering.

Doel
Het doel is het vestigen van een netwerk in de wijk dat bijdraagt aan de participatiedoelstellingen van Samen Stad Maken en daarbij samenwerken met bestaande netwerkorganisaties in de wijk. Het wordt een zoektocht naar het talent in de wijk. Dit netwerk van talent zal bijdragen aan het Wijkplatform en zodoende aan het wijkbureau c.q. de gemeente Utrecht.

Dit netwerk wordt ingezet om inzicht te krijgen in de knelpunten en succesfactoren rondom participatie in Overvecht en deze aan te kaarten bij de gemeente zodat het participatiebeleid verbreed en verdiept kan worden. Samenwerking met het wijkbureau is een belangrijke voorwaarde.

Sleutelfiguren en sneeuwbalmethode
Gezocht wordt naar bewoners die veel invloed hebben in de wijk en/of veel mensen kennen, sleutelfiguren, die niet tot de usual suspects gerekend worden. Dit zal gebeuren in het bestaande netwerk van de wijkraad met de samenwerkende partijen in de wijk. Er zal een website voor geopend worden, er zullen promotiefilmpjes gemaakt worden en social media worden ingezet. Zo worden in eerste instantie 10 personen in de wijk geselecteerd, die door Labyrinth getraind worden om elk 5 bewoners te vinden die zich willen inzetten voor het netwerk. Deze sleutelfiguren verlenen toegang tot de groepen maar spelen ook een cruciale rol in het verkrijgen van data. Belangrijk subdoel is dat deze sleutelfiguren eigenaarschap ervaren binnen het onderzoek en de thema's die worden aangesneden. Het onderzoek richt dan ook specifiek op de thema's die relevant zijn voor de wijk en ook zodanig worden beoordeeld door bewoners en andere wijkactoren.

Bekijk voor meer informatie het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=f9xkVxL2l0k
of lees de bijlage Zoek het talent in de wijk PDF .

Hartelijke groet,
Els Wegdam, voorzitter
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkplatformovervecht.nl

Wijkraad Overvecht gaat door als verbindend wijkplatform

De gemeenteraad besloot tot nieuwe vormen van participatie in Utrecht.
Verbindende platforms komen in de plaats van de wijkraden.
Inmiddels is het Wijkplatform Overvecht een vereniging. Het voordeel is dat de leden zeggenschap hebben over het beleid dat door het Wijkplatform gevoerd wordt, over de uitgaven van het budget en over wie er in het bestuur zit. Het huidige bestuur bestaat uit Els Wegdam, Peter Hulshof, Harm Schoonhoven en Wilhelmien Giessen.

Als vereniging wordt het aantrekkelijker om mee te doen en mee te praten over wat belangrijk is voor de wijk. En dat meedoen kan op elk gebied. Wil je bv. dat er meer in je eigen buurt gebeurt?
Dat kan! Wil je meedoen? Mail dan naar info@wijkplatformovervecht.nl . Bellen of appen naar 06-1542 1983 kan ook!

De ledenlijst van het wijkplatform kunt u      HIER      vinden.

Persberichten, verslagen en de
data van komende bijeenkomsten en onderwerpen, voorzover vastgesteld, kunt u      HIER      lezen.

Overige documenten en links met betrekking tot eerdere dialoogbijeenkomsten staan hieronder.
Document of Link Download
handleiding Zoom wijkplatform PDF
2020-07-25 Reactie Wijkplatform op Startproducten De Werkplaats PDF
2020-05-26 Omgevingsprogramma Overvecht toel Wijkplatform PDF
2020-05-19 Werkplaats Overvecht Startproduct ontwikkelstrategie PDF
2020-05-19 Werkplaats Overvecht Startproduct buurtprofielen PDF
2020-05-26 Presentatie Werkplaats Overvecht Wijkplatform Def PDF
Groene Lint - bijdrage bewonersbijeenkomst 26 mei PDF
Project zoek het talent in de wijk 29.4.2020 PDF
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/utrecht-aardgasvrij/overvecht-noord-aardgasvrij/
Indicatoren Samen voor Overvecht nov. 2019 PDF
2020-04-Resultaten-wijkaanpak-Samen-voor-Overvecht-voorjaar-2020 PDF
2020-04-voortgangsrapportage-samen-voor-overvecht PDF
2020-11-17-toekomst en talent dialoogavond voor jongeren wijkplatform Overvecht PDF


De website van de Wijkraad Overvecht, de voorloper van het Wijkplatform kunt u HIER nog raadplegen.

Een overzicht van de adviezen die de Wijkraad Overvecht in 2015 , 2016 , 2017 , 2018 en 2019 heeft uitgebracht aan B&W en de reacties van de gemeente daarop vindt u      HIER      .

Het jaarverslag 2019 van de wijkraad Overvecht kunt u      HIER      lezen.
Versie 2020-11-09.